top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Wythnos NSPCC Week - Common Sense Media

Ydych chi weithiau'n teimlo ar goll mewn byd o apiau, gemau fideo, ffilmiau, cyfresi teledu a llwyfannau arddull Netflix heb wybod mewn gwirionedd beth sy'n addas i'ch plentyn?


Mae Common Sense Media yn wefan wych sy’n helpu rhieni i weld beth mae arbenigwyr a rhieni eraill yn ei ddweud! Mae’n marchnata ei hun fel gwefan ar gyfer ‘adolygiadau o’r hyn y mae eich plant yn ei wneud cyn iddynt ddechrau arni’. Maent yn cynhyrchu graddfeydd dibynadwy gyda theuluoedd mewn golwg.

Cliciwch ar y linc i fynd yn syth i'r wefan! (https://www.commonsensemedia.org/)

Enghraifft wych o hyn yw'r ffilm Disney Hocus Pocus 2 newydd. Mae Common Sense Media yn rhoi sgôr oedran gan arbenigwr a hefyd yn rhoi sgôr oedran y mae rhieni a theuluoedd ar draws y byd wedi dweud. Ar gyfer Hocus Pocus 2, mae Common Sense Media yn rhoi sgôr oedran o 10+ ac felly hefyd rhieni. Pan fyddwch chi'n sgrolio i lawr maen nhw'n rhoi graddfeydd pwysig i chi i weld beth sydd wedi'i gynnwys.

Yna, mae Common Sense Media yn rhoi ‘yr hyn sydd angen i chi ei wybod’ i rieni y gellir ei ddarllen mewn llai na munud.

 

Do you sometimes feel lost in a world of apps, video games, films, television series and Netflix style platforms not really knowing what is suitable for your child?


Common Sense Media is a great website that helps parents see what experts and other parents say! It markets itself as a website for ‘reviews for what your kids are into before they get into it’. They produce trusted ratings with families in mind.

Click on the following link to be taken directly to the website! (https://www.commonsensemedia.org/)

A great example of this is the new Hocus Pocus 2 Disney film. Common Sense Media gives an age rating from an expert and also gives an age rating that parents and families across the world have said. For Hocus Pocus 2, Common Sense Media gives an age rating of 10+ and so do parents. When you scroll down they give you some important ratings to see what is contained.

Then, Common Sense Media gives parents a ‘what you need to know write up’ that can be read in under a minute.


15 views0 comments

Comentarios


bottom of page