Ysgol Panteg View.png

Staff yr Ysgol

School Staff

IMG_3554.HEIC

Dr. Matthew Dicken

Pennaeth | Head Teacher

Ysgol Panteg

IMG_3555.HEIC

Mr. Thomas Rainsbury

Dirprwy Bennaeth | Deputy Head Teacher

Athro Blwyddyn 5 | Year 5 Teacher

IMG_6273_edited.jpg

Ms. Nerys Phillips

 Arweinydd Cam Cynnydd 2 | Progress Stage 2 Lead 

Athrawes Blwyddyn 2 | Year 2 Teacher

IMG_3549.HEIC

Mr. Dafydd Evans 

Arweinydd Cam Cynnydd 3 | Progress Stage 3 Lead

Athro Blwyddyn 6 | Year 6 Teacher

IMG_3552.HEIC

Miss Rebecca Brown

Arweinydd Cam Cynnydd 1 | Progress Stage 1 Lead

Athrawes Dosbarth Derbyn | Reception Class Teacher

IMG_9868.HEIC

Mrs. Kaysha Wulder

CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) | ALNCo (Additional Learning Needs Co-Ordinator

Athrawes Blwyddyn 2 | Year 2 Teacher

Bethan J.png

Miss Bethan Jones

Eilydd CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol)  | Deputy ALNCO (Additional Learning Needs Co-Ordinator)

Athrawes Blwyddyn 1 | Year 1 Teacher

IMG_9875.JPG

Mrs. Elin Johnson

Cydlynydd Meddwl Critical a'r Pedwar Diben | Critical Thinking and the Four Purposes Co-ordinator

Athrawes Blwyddyn 1 | Year 1 Teacher

IMG_6963.jpeg

Miss Angharad Browning

Athrawes | Teacher

Meithrin | Nursery

IMG_1787.jpeg

Miss Caitlin Harley

Athrawes | Teacher

Dosbarth Derbyn | Reception Class

Llun i ddod.png

Mrs Emily Morgan 

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 1 | Year 1

IMG_1791.jpeg

Miss Caitlin O'Sullivan

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 3 | Year 3

Llun i ddod.png

Mrs. Angharad Jones

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 3

0e8a258c-8473-4d67-ab69-82db252f42b4_edited.png

Mrs. Catrin Wallis-Evans

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 3 | Year 3

Llun i ddod.png

Miss Nadine Williams

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 4 | Year 4

IMG_9878.JPG

Mr. Simon Alexander

Athro | Teacher

Blwyddyn 4 | Year 4

IMG_1813.jpeg

Miss Alana Parry

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 5 | Year 5

15cb7112-e901-49b0-b92c-bd3fe3ccf2c7.JPG

Miss Tanwen Davies

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 5 | Year 5

IMG_9887.JPG

Miss Bethany Llewellyn

Athrawes | Teacher

Blwyddyn 6 | Year 6

IMG_9879.JPG

Mr. Joseph Masterton

CALU | HLTA

Dosbarth Blwyddyn 2 | Year 2

IMG_1804.jpeg

Miss Jamie-Leigh Sibthorpe

CALU | HLTA

Dosbarth Blwyddyn 2 | Year 2

IMG_9883.JPG

Miss Amy Harper

CALU | HLTA

Ymyrraeth | Intervention

IMG_1805.jpeg

Mrs. Lucy Peart

CALU | HLTA

Dosbarth Blwyddyn 1 | Year 1

IMG_3551.HEIC

Miss Rebekka Vickers

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Meithrin | Nursery

IMG_3545.HEIC

Miss Taylor-Marie Rogers

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Meithrin | Nursery

IMG_3553.HEIC

Miss Bethan Roberts

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn | Reception Class

IMG_3550.HEIC

Miss Jessica Couzens

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn | Reception Class

Screenshot 2022-02-18 at 17.36_edited.jpg

Miss Rhian Williams

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn

IMG_6238.HEIC

Mrs. Rhian Teague

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn | Reception Class

IMG_9881.JPG

Miss Katie Bowen

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 1 | Year 1

Llun i ddod.png

Miss Charlotte Manley

Cynorthwyydd 1:1 | 1:1 Assistant

Blwyddyn 1 | Year 1

IMG_1808.jpeg

Miss Mwynwen James

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 3 | Year 3

Llun i ddod.png

Mrs. Claire Roberts-Lloyd

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Ymyrraeth | Intervention

Screenshot 2022-02-18 at 17.37.52.png

Mrs. Kate Williams

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Ymyrraeth | Intervention

IMG_3543.HEIC

Miss Natasha Sawday

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Ymyrraeth | Intervention

IMG_1798.jpeg

Miss Elle Parker

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 6 | Year 6

Screenshot 2022-02-18 at 17.35_edited.jpg

Mrs. Sian Redwood

Swyddog Cefnogi Swyddfa | Office Support

Swyddfa | Office

Screenshot 2022-02-18 at 17.34_edited.jpg

Mrs. Melanie Tudball

Swyddog Cefnogi Swyddfa (Bwsar)  | Office Support (Bursar)

Swyddfa | Office

IMG_3541.HEIC

Mr. Andrew Davies

Rheolwr Safle | Site Manager

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru