top of page
Picture 1.jpg

Iechyd a Lles
Health and Wellbeing

Yn Ysgol Panteg, rydyn ni'n adnabod y pwysigrwydd iechyd a lles ein disgyblion, rydyn ni'n blaenoriaethu lles ein disgyblion, staff a rhieni sydd yn rhan anatod o gweledigaeth yr ysgol i sicrhau amgylchedd hapus a diogel.

 

Mae ein ysgol yn:

 • helpu plant i ddeall ei emosiynau a teimladau yn well;

 • helpu plant i deimlo'n gyfforddus trwy rannu unrhyw bryderon;

 • helpu plant i greu perthnasau positif.

 • hybu hunan-barch a sicrhau fod plant yn gwbod ei bod nhw'n bwysig;

 • annog plant i fod yn hyderus a dathlu ein cymuned a etifeddiaeth;

 • helpu plant i ddatblygu gwytnwch emosiynol ag i ymdopi gyda rhwystrau bywyd.

 

 

Here at Ysgol Panteg, we recognise the importance of our pupils wellbeing, we demonstrate on a daily basis that the wellbeing of our pupils, staff and parents are the priority of the school’s vision of ensuring a happy, safe environment.

 

We are committed to supporting the emotional health and wellbeing of our pupils and staff.

 

Our school: 

 • helps children to understand their emotions and feelings better;

 • helps children feel comfortable sharing any concerns or worries;

 • helps children socially to form and maintain relationships;

 • promotes self-esteem and ensure children know that they count;

 • encourages children to be confident and celebrate who we are;

 • helps children to develop emotional resilience and to manage setbacks.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page