top of page

Bwletin y Pennaeth

The Head's Bulletin

Dwy waith yr wythnos, mae Dr. Dicken yn cyhoeddi post blog er mwyn cadw Teulu Panteg lan i ddyddiad gyda'r hyn sy'n digwydd a phethau yw dathlu.

Twice a week, Dr. Dicken publishes a blog post to keep the Panteg Family up to date with what's happening and things to celebrate.

Search
bottom of page