top of page
Picture 3.png

Cysylltu gyda Ni

Contacting Us

​Mae gan Ysgol Panteg ein drysau ar agor bob amser. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.


Ysgol Panteg always has our doors open. Don’t hesitate to get in touch with any questions or queries.

Ysgol Panteg,
Heol Yr Orsaf,
Tre Griffith,
Pont-y-Pŵl,
Torfaen,
NP4 5JH

01495 762581

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page