Menu
Home Page

Y Siarter Iaith/ The Welsh Charter

Y Siarter Iaith/ The Welsh Charter

Mae Ysgol Panteg wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith ac wedi ei dilysu yn Ysgol Efydd. Rydym yn gweithredu gofynion Y Wobr Arian eleni. Ein gweledigaeth yw bod pob aelod o staff yr ysgol wedi ymrwymo i’r nod o sicrhau fod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus, sy’n ymfalchïo yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu cenedligrwydd.

 

 

Ysgol Panteg is committed to the aims and objectives of the Welsh Charter and has been accredited a Bronze School award. We are working towards a Silver Award accreditation this year.

Our vision is that every member of staff is committed to the aim of ensuring that every child has opportunities to develop into confident bilingual citizens who are proud of their Welsh heritage and nationality.

Caffi Cwtsh

Caffi Cwtsh 1

Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh

Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 1
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 2
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 3
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 4
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 5
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 6
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 7
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 8
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 9
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 10
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 11
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 12
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 13
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 14
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 15
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 16
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 17
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 18
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 19
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 20
Gwefannau defnyddiol:

Miwsig Trwy'r Degawdau/ Welsh Miwsig Through the decades

Top