Menu
Home Page

Y Siarter Iaith/ The Welsh Charter

Y Siarter Iaith/ The Welsh Charter

Mae Ysgol Panteg wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith ac wedi ei dilysu yn Ysgol Arian. Ein gweledigaeth yw bod pob aelod o staff yr ysgol wedi ymrwymo i’r nod o sicrhau fod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus, sy’n ymfalchïo yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu cenedligrwydd.

 

 

Ysgol Panteg is committed to the aims and objectives of the Welsh Charter and was accredited a Silver School award in 2018.  Every member of staff is committed to the aim of ensuring that all of our children have opportunities to develop into confident bilingual citizens who are proud of their Welsh heritage and nationality.

Caffi Cwtsh ran from March 2018 and was an opportunity for parents and the wider community to get to know Ysgol Panteg and socialise in Welsh. Pupils enjoyed supporting the scheme and it was a great success!

Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh

Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 1
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 2
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 3
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 4
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 5
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 6
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 7
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 8
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 9
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 10
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 11
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 12
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 13
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 14
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 15
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 16
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 17
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 18
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 19
Cyflwyniad agoriadol Caffi Cwtsh 20
Gwefannau defnyddiol:

Miwsig Trwy'r Degawdau/ Welsh Miwsig Through the decades

Top