Menu
Home Page

Who's Who / Pwy `di pwy?

Tîm Rheoli / Management Team:

 

Pennaeth  / Headteacher - Dr M. Dicken

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mr T. Rainsbury

Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Lead - Ms N. Phillips

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stag 2 Lead - Miss T. Davies

CADY (cydlynydd addysg dysgu ychwanegol) /

ALNCO (additional learning needs - Mrs K. Wulder

 

Athrawon / Teachers:

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase:

 

Meithrin / Nursery - Miss A. Browning

Derbyn / Reception - Miss A. Emmett

Derbyn / Reception - Miss B. Llewellyn

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss B. Jones

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss S. Prosser

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss F. Jacob

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss E. Mai

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs K. Wulder

CPA / PPA - Mrs L. Peart

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

Blwyddyn 3 / Year 3 - Ms N. Phillips 

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr R. Lewis

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss R. Brown

Blwyddyn 4/5 / Year 4/5 - Mr S. Alexander

Blwyddyn 5 / Year 5 - Miss A. Parry

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr D. Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss N. Williams

 

 

 

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

 

Ymyrraeth - Miss A. Harper

Ymyrraeth - Miss M. James

Ymyrraeth - Mrs K. Williams

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Mr J. Masterton

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss J. Sibthorpe

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss N. Sawday

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Mr D. Jenkins

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss H. Davies

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Mrs R. Teague

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Mrs C. Roberts-Lloyd

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss B. Roberts

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher Miss K. Bowen

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss Louise Wilson

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Teacher - Miss T. Rogers

 

 

 

Staff Swyddfa / Office Staff

 

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs M. Tudball

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs S. Redwood

 

Rheolwr safle/ Site Manager - Mr K. Baldwin

Gofalwr / Caretaker - Mrs A. Pike

Top