Menu
Home Page

Who's Who / Pwy `di pwy?

Tîm Rheoli / Management Team:

 

Pennaeth / Headteacher - Mr Euros Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mr Thomas Rainsbury

Cydlynnydd Asesu/Assessment Cordinator- Mrs Angharad Jones

Arweinydd Cwrricwlwm Meithrin-Bl 2Curriculum Leader Meithrin-Year 2 Lead- Ms Nerys Phillips

Arweinydd  Cwrricwlwm Bl 3-6 Curriculum Leader Year 3-6- Miss Tanwen Davies

 

Athrawon / Teachers:

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase:

 

Meithrin / Nursery – Miss Angharad Browning

Derbyn/ Reception – Mrs Angharad Jones

Derbyn / Reception –Miss Bethany Llewellyn

Derbyn / Reception - Miss Alannah Emmett

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Stacey Prosser

Blwyddyn 1/ Year 1 - Miss Ffion Jacob

Blwyddyn 2 / Year 2 – Ms Nerys Phillips

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs Kaysha Wulder

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

Blwyddyn 3 / Year 3 – Miss Elin Mai Davies 

Blwyddyn 3 / Year 3- Mrs Rhian Evans / Alana Parry

Blwyddyn 4 / Year 4- Miss Carys Soper

Blwyddyn 4/5 / Year 4/5 – Mr Dafydd Evans 

Blwyddyn 5 / Year 5 – Mr Simon Alexander

Blwyddyn 6 / Year 6 – Mrs Catrin Wallis-Evans

Blwyddyn 6 / Year 6- Miss Tanwen Davies

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

 

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch / Higher Level Teaching Assistant- Miss Amy Harper

LSA- Miss Jamie-Leigh Sibthorpe

LSA- Miss Jodie Moses

LSA-Mrs Kate Williams

LSA - Miss Mwynwen James

LSA- Miss Natasha Sawday

LSA-Miss Katie Bowen

LSA - Mr David Jenkins

LSA - Miss Heidi Davies

LSA-Mrs Rhian Teague

LSA- Mrs Claire Roberts-Lloyd

                                                     LSA- Mr Joseph Masterton

LSA - Miss Bethan Roberts

LSA - Miss Elle Parker

LSA- Miss Jesse Taylor-Stewart

 

Staff Swyddfa / Office Staff

 

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs Andrea Taylor

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs Melanie Tudball

 

Rheolwr safle/ Site Manager- Mr Keith Baldwin

Gofalwr / Caretaker - Mrs Alicia Pike

Top