Menu
Home Page

Who's Who / Pwy `di pwy?

Tîm Rheoli / Management Team:

 

Pennaeth / Headteacher - Mr Euros Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mr Thomas Rainsbury

Cydlynnydd Asesu/Assessment Cordinator- Mrs Angharad Jones

Arweinydd Prosiect Llythrennedd/Literacy Project Lead- Ms Nerys Phillips

Arweinydd Prosiect Rhifedd/Numeracy Project Lead- Miss Tanwen Davies

 

Athrawon / Teachers:

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase:

 

Meithrin / Nursery – Miss Stacey Prosser

Derbyn/ Reception – Mrs Angharad Jones

Derbyn / Reception – Mrs Kaysha Wulder/Miss Bethany Llewellyn

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Elin Mai Davies

Blwyddyn 1/ Year 1 - Miss Angharad Browning

Blwyddyn 2 / Year 2 – Ms Nerys Phillips/Mrs Rhian Evans

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Emily Tomlinson/Ms Nerys Phillips

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

Blwyddyn 3 / Year 3 – Mr Tom Rainsbury

Blwyddyn 3/4 / Year 3/4- Miss Carys Soper

Blwyddyn 4 / Year 4- Mr  Dafydd Evans

Blwyddyn 5 / Year 5 – Miss Tanwen Davies

Blwyddyn 5/6 / Year 5/6 – Mr Simon Alexander

Blwyddyn 6 / Year 6 – Miss Mia James/ Miss Nadine Williams

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

 

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch / Higher Level Teaching Assistant- Miss Amy Harper

LSA- Miss Jamie-Leigh Sibthorpe

LSA- Miss Jodie Moses

LSA-Mrs Kate Williams

LSA - Miss Mwynwen James

LSA- Miss Natasha Sawday

LSA-Miss Katie Bowen

LSA - Mr David Jenkins (technegydd cliniaduron)

LSA - Miss Heidi Davies

LSA-Miss Angharad Morris

LSA- Mrs Claire Roberts-Lloyd

                                                     LSA- Mr Joseph Masterton

LSA - Miss Bethan Roberts

LSA - Mrs Lucy Peart

LSA- Mrs Kate Williams

 

Staff Swyddfa / Office Staff

 

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs Andrea Taylor

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs Melanie Tudball

 

Rheolwr safle/ Site Manager- Mr Keith Baldwin

Gofalwr / Caretaker - Mrs Alicia Pike

Come and meet the staff at our school.
Top