Menu
Home Page

Who's Who / Pwy `di pwy?

Tîm Rheoli / Management Team:

 

Pennaeth / Headteacher - Dr M. Dicken

 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mr T. Rainsbury

 

Arweinydd Cam Cynnydd 3 / Progress Stage 3 Lead - Mr D. Evans

Arweinydd Cam Cynnydd 2 / Progress Stage 2 Lead - Ms N. Phillips

Arweinydd Cam Cynnydd 1 / Progress Stage 1 Lead - Miss R. Brown

 

CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) /

ALNCO (Additional Learning Needs - Mrs K. Wulder

 

 

Eilydd CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) /

Secondry ALNCO (Additional Learning Needs - Miss B. Jones

 

 

Cydlynydd Meddwl Critical a'r Pedwar Diben /

Critical Thinking and the Four Purposes Coordinator  - Mrs E. Johnson 

 

 

 

Athrawon / Teachers:

 

Cam Cynnydd 1/ Progress Stage 1:

 

Meithrin / Nursery - Miss A. Browning

Derbyn / Reception - Miss R. Brown

Derbyn / Reception - Miss C. Harley

 

 

Cam Cynnydd 2/ Progress Stage 2:

 

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss S. Prosser

Blwyddyn 1/2 / Year 1/2 - Mrs E. Johnson

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs K. Wulder

Blwyddyn 2 / Year 2 - Ms N. Phillips

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mrs A. Jones

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mrs Wallis-Evans

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss C. O'Sullivan

 

 

Cyfnod Allweddol 3 / Key Stage 3

 

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss N. Williams

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mr S. Alexander

Blwyddyn 5 / Year 5 - Miss A. Parry

Blwyddyn 5 / Year 5 - Miss T. Davies

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr T. Rainsbury

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr D. Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss B. Jones

 

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

 

CALU / HLTA - Mr J. Masterton

CALU / HLTA - Miss J-L. Sibthorpe

CALU / HLTA - Mrs L. Peart

CALU / HLTA - Miss A. Harper

 

Ymyrraeth/ Intervention - Miss M. James

Ymyrraeth/ Intervention - Mrs K. Williams

Ymyrraeth/ Intervention - Miss N. Sawday

 

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant Miss K. Bowen

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant - Mrs C. Roberts-Lloyd

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant - Miss Louise Wilson

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant - Miss B. Roberts

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant - Miss E. Parker

Cynorthwyydd Dysgu / Learning Support Assistant - Mrs R. Teague

 

 

Staff Swyddfa / Office Staff

 

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs M. Tudball

Clerc Ysgol / School Clerk - Mrs S. Redwood

 

Rheolwr safle/ Site Manager - Mr A. Davies

Gofalwr / Caretaker - Mrs A. Pike

Top