Menu
Home Page

Welcome / Croeso

Croeso i Ysgol Panteg  Welcome to Ysgol Panteg.

Ers mis Chwefror 2017 rydym wedi ein lleoli ar ein safle bendigedig ar Heol yr Orsaf. Bellach mae dros 400 o blant ardal Pontypwl, Griffithstown, New Inn a Sebastapol yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg a derbyn profiadau amrywiol a chyfforus. Gobeithio y cewch flas o'r hyn sy'n digwydd yma a sut rydym yn datblygu a meithrin ein dysgwyr i fod yn gyfranwyr i'n cymuned. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr ysgol peidiwch oedi dod i gysylltiad byddwn yn hapus eich ateb.

 

 

Since February 2017 we have been located on our fantastic site on Station Road. At present we have over 400 pupils coming from Pontypool, Griffithstown, New Inn and Sebastopol all enjoying and experiencing Welsh medium education and a wealth of exciting experience. We hope that visiting our website gives you a taste of school life and show you how we develop and nurture our pupils to be full participants in the community. If you would like more information about the school, please feel free to contact us with any queries you may have.

 

Dr Matthew Dicken

Pennaeth  / Head teacher

 

Top