Menu
Home Page

Videos cymorth/ Support videos

Dosrannu/ Partitioning

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i’ch helpu gyda dwblu ac adio rhifau 2 ddigid trwy dosrannu.

Use this video to help you with doubling and adding 2 digit numbers through partitioning.

Llawysgrifen/ Handwriting

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i’ch hatgoffa chi o sut i ffurfio llythrennau yn gywir i sicrhau gwaith sydd yn daclus iawn!

Use this video to remind you how to form letters correctly to ensure that the written work is as neat as can be!

Y Tymhorau/ The Seasons

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i'ch atgoffa am y tymhorau!
Use this video to remind you of the names of the seasons in Welsh!

Clwb Clebran CAM 1/ Clwb Clebran STEP 1

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i'ch helpu chi gyda defnyddio'r iaith clwb clebran wrth drafod.

Use this video to support you and help with clwb clebran vocabulary when giving your opinion.

Dyddiau'r Wythnos/ Days of the Week

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i ymarfer trefn dyddiau'r wythnos!
Use this video to help you with days of the week!

Misoedd y Flwyddyn/ Months of the Year

Still image for this video
Defnyddiwch y fideo yma i ymarfer misoedd y flwyddyn.
Use this video to help you practise the months of the year.
Top