Menu
Home Page

Uniform Information / Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol / School Uniform

 

Ein lliwiau yw porffor a melyn. Mae crysiau polo melyn gyda siwmper neu gardigan porffor. Gyda rhain dylid gwisgo trowsus neu sgertiau du gydag esgidiau du a sanau tywyll neu wyn.

Gellir prynu gwisg ysgol o:

Pretty Miss, 5 Caradoc Road, Cwmbran, NP44 1PP. 01633 484408.

Awdurdod lleol: Torfaen. Ysgol: Ysgol Panteg.

Ruck um Maul, uned 27, Wainfelin, Pontypool, NP4 6PB. 01495 769467. 

 

Our colours are purple and yellow. There are yellow polo shirts with purple cardigan or sweater. Black trousers, shorts or skirt to be worn with black shoes and white or black socks.

School uniform can be purchased from:

Pretty Miss, 5 Caradoc Road, Cwmbran, NP44 1PP. 01633 484408.

Local authority: Torfaen. School: Ysgol Panteg.

Ruck um Maul, Unit 27, Wainfelin, Pontypool. NP4 6PB. 01495 769467.

 

*A wnewch chi sicrhau bod enw'r plentyn wedi ei nodi'n glir ar bob dilledyn, bag, het ayyb.

 

*Please ensure that every item of clothing, hat, bag etc is clearly labelled with your child's name.

 

                                                              

Government funding for school uniform

Addysg Gorfforol / Physical Education

Derbyn i Flwyddyn 6 / Reception to Year 6

 

Bydd angen i'r plant ddod a dillad ymarfer corff (crys gwyn, trowsus/siorts du) ar ddechrau pob hanner tymor a fydd yn cael eu cadw yn yr ysgol a'u dychwelid ar diwedd pob hanner tymor i'w golchi.

 

We ask that the children bring a P.E. kit (white shirt, black shorts/joggers) to school at the beginning of each half term and  leave it in school. We will then send it home to be washed at the end of each half term.

Top