Menu
Home Page

School Clubs / Clybiau Ysgol

Cliciwch ar y dolenni i weld y gweithgareddau hwylus sy'n digwydd yn yr ysgol.

 

Click on the links below to see the exciting activities that are happening in our school.

Da iawn i blant clwb hoci Bl.5 am gymryd rhan yn y twrnament prynhawn Dydd Gwener!/ Well done to the year 5 hokey club for taking part in Friday afternoon's tournament!

Da iawn i blant clwb hoci Bl.5  am gymryd rhan yn y twrnament prynhawn Dydd Gwener!/ Well done to the year 5 hokey club for taking part in Friday afternoon's tournament! 1
Top