Menu
Home Page

Pori drwy stori

Heno heno

 

Dyma ein rhigwm ar gyfer wythnos nesaf

Here is our rhyme for next week

Bydd eich plentyn wedi derbyn amlen gyda calendr rhigwm a copi o'r rhigwm i chi gadw. Oes modd i chi ddychweled y ffurflen ar waelod y rhigwm yn yr amlen i'r ysgol erbyn y Dydd Mercher y 15fed o Fai.

 

Your child will receive an envelope with the rhyme calendar as well as a copy of the poem for you to keep. Could you please complete the slip and return it to school by the 15th of May.

 

Diolch

 

 

Top