Menu
Home Page

The Day's Arrangements / Trefniadau'r Dydd

Oriau Agor / Opening Times

Derbyn i Flwyddyn 6

Reception to Year 6

 

9.00am - 3.15pm

Drysau yn agor am 8.45yb ac yn cau am 9.00yb

Doors open at 8.45am and close promptly at 9.00am.

 

Os fyddwch yn cyrraedd ar ôl 9.00yb bydd angen arwyddo mewn yn y swyddfa.

If you arrive after 9.00am, please sign in at main reception.

 

 

Meithrin / Nursery

 

Sesiwn Bore / Morning Session 9.00am - 11.30am

Sesiwn Prynhawn / Afternoon Session 12.30pm - 3.00pm

 

 

 

Clwb Brecwast / Breakfast Club

8.15am - 8.30am

Mynediad trwy ddrysau'r neuadd.

Entrance via main hall.

End of Day Arrangements / Trefniadau Diwedd y Dydd

Top