Menu
Home Page

Ms Phillips

Dyma ni wedi cyrraedd ein tymor olaf ym mlwyddyn 2! Ein thema y tymor yma yw ' 1, 2, 3 ffwrdd a ni' a rydym am ddechrau ein taith wrth grwydro Cymru. Fe fyddwn yn dysgu am ein traddodiadau Cymreig ac am ardaloedd ac adeiladau pwysig yng Nghymru. Felly bant a ni am hwyl a sbri, i ddysgu am ein gwlad arbennig ni.

 

 We have reached our last term in year 2 after what's been an incredibly fun and busy year! Our theme this term is "1,2,3, Off we go" and we are starting our journey in Wales. We will be learning all about our wonderful Country and it's traditions as well as looking at some important places , buildings and landmarks. So off we go to start our wonderful journey around Wales. 1, 2,3, Bant a ni!

Gwaith Cartref 21/6/19

Picture 1
Top