Menu
Home Page

Mr Rainsbury

Croeso i Flwyddyn 3! Mae 33 o ddisgyblion gan Mr Rainsbury yn nosbarth Groes Fach eleni.

 

-          Y tymor yma ein thema yw ‘Technowych’ a rydym yn astudio am dechnoleg ddoe a heddiw.

 

-          Mae angen bag porffor ar eich plentyn pob dydd er mwyn I fi darllen gyda phawb yn ystod yr wythnos.

 

-          Dydd Mercher yw diwrnod ymarfer corff a bydd angen gwisg addas ar gyfer y gwersi yma sef crys – T gwyn a siorts du.

 

-          Mae gwaith catref yn cael ei dosbarthu ar ddyddiau Iau. Rydym ni yn ysgol eco ac felly bydd pob darn o waith cartref ar y wefan ar y dudalen yma. Mae gan y plant llyfrau gwaith cartref hefyd a dyma le bydd disgwyl iddynt gofnodi'r gwaith cartref.

 

Welcome to Year 3! There are 33 eager students under Mr Rainsbury’s care this year in Groes Fach.

 

-          This terms theme is ‘Fantastic Technology’ where we will be learning about technology of the past and present.

 

-          Your child will need to bring their purple bags every day in order for me to listen them all read throughout the week.

 

-          Wednesday is when your child will have PE and they will need appropriate kit for these sessions (White T-shirt and black shorts).

 

-          Homework is distributed every Thursday and due in the following Thursday at the latest. We are an eco school therefore every piece of homework will be on the website on this page. The children have a homework book and this is where they will be able to complete the homework.  There is no need to print any homework.

 

      Many Thanks

 

Mr Rainsbury

Top