Menu
Home Page

Meithrin - Ger y Gamlas

Meithrin ger y gamlas! 

Croeso i'r Meithrin!

 

Mae 54 o blant gyda ni yn y Meithrin. Yn y dosbarth Meithrin mae Miss Browning, Miss Wilson, Miss Harper a Miss Parker. 

 

Welcome to the Nursery's class page! 

There are 54 children in Nursery. In the Nursery we have Miss Browning, Miss Wilson, Miss Harper and Miss Parker. 

 

 

 

Hanner Tymor 5

Dinosoriaid yw ein thema yn ystod yr hanner tymor yma. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am ddinosoriaid. 

Rydym yn mynd i ddarllen y llyfr 1,2,3, Dawnsio Dawns y Dinosor! 

 

Our theme this half term is Dinosaurs! We are looking forward to learning about dinosaurs. 

We will be concentrating on the book 1,2,3, Do the dinosaur! 

 

1, 2, 3, Dawnsio Dawns y Deinosor

Michelle Robinson, Rosalind Beardshaw, Addasiad Eurig Salisbury

 

 

 

 

 

 

Ein Dosbarth Rhithiol

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

 

Gwybodaeth pwysig!  Important information!

 

Rydym yn cynnal ein gwersi ymarfer corff ar Ddyddiau Gwener. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei gwisg ymarfer corff. (crys t gwyn, trowsus/siorts du ac esgidiau du/trainers) 

Our PE lessons take place every Friday. Please send your child in wearing their PE kit (white top, black bottoms and black shoes/trainers) 

 

Achos yr ydym yn brysur yn chwarae ac yn mwynhau, rydym yn aml yn tynnu cotiau a siwmperi/cardigan heb ei rhoi yn ddiogel ar y peg. Oes modd sicrhau bod ein henwau ar bob darn o ddillad er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd popeth adref ar ddiwedd y sesiwn.  

Because we are so busy playing and learning, we often remove our coats and jumpers/cardigans without placing them safely on our pegs. Please can you make sure that our names are on every item on clothing for us to be able to take them home at the end of our session.

 

Top