Menu
Home Page

Llythrennedd/ Literacy

Stori a chan Ana Banana/ Ana Banana's story and song

Clwb Clebran - Cam 1

Still image for this video
Gwyliwch y fideo i weld Mrs Wulder yn esbonio symudiadau Clwb Clebran! Beth am ymarfer y symudiadau adref?

Darllen a Deall - Disgriblio. Reading / Comprehension and drawing

Additional reading material/ Gwaith darllen ychwanegol.

Defnyddiwch y linc yma i gael mynediad i app Tric a Chlic./ Use this link to access the Tric a Chlic app.

Y wyddor

Caneuon amrywiol/ A variety of songs


 

Llawysgrifen/ Handwriting

Top