Menu
Home Page

Lluniau 5 hwyaden Pictures

Diolch yn fawr iawn i bawb am ddod i’r diwrnod agored gyntaf. Canmoliaeth ychwanegol i’r rieni a gwirfaddolodd i ganu o flaen pawb.

 

Thank you very much to everyone who attended our first open day. A special thank you goes to the parents that volunteered to sing in front of everyone. 

Picture 1
Picture 2
Top