Menu
Home Page

Hanner Tymor 6 Half Term 6

Y Carped Hyd

The Magic Carpet

 

Yn ystod yr hanner tymor yma mi fydd y plant yn gadael Cymru ac yn mynd ar daith o amgylch y byd ar garped hyd. Byddem yn edrych ar amrywiaeth o wledydd gwahanol ac yn dysgu sut mae'r wlad yna yn debyg ac yn wahanol i Gymru. Y plant fydd yn dewis y gwledydd byddem yn astudio felly edrychwch yn aml ar y dudalen hon am fwy o wybodaeth am y thema.

 

Rydym yn edrych ymlaen i deithio'r byd ar ein carped hyd, gobeithiwn byddech chi'n edrych ymlaen i deithio gyda ni hefyd.

 

During this half term we will be leaving Wales behind and we will be exploring the world on our magic carpet. We will be looking at a range of different countries and learning how they are different or similar to Wales. The children will be choosing the countries we will visit so please keep checking this page for further updates.

 

We look forward to exploring the world on our magic carpets, we hope that you will also enjoy exploring with us. 

Top