Menu
Home Page

Hanner Tymor 5 Half Term 5

Gwaith carterf yr hanner tymor.

Here is this half term's Homework Menu.

 

Yn dilyn canllawiau atal lledaenu feirws, gofynnwn yn garedig an oes gwaith cartref ar ffurf papur yn cael eu dychwelyd i'r ysgol. Hoffwn i'r gwaith cartref cael eu cyflwyno yn y dull a ddefnyddiwyd yn ysgol y cyfnod clo diwethaf fel nodir isod.

 

Due to virus control measures, we kindly ask that no paper versions of the homework are submitted. Instead, all homework is to be submitted via the online platform your child used during our period of home learning as followed;

 

Miss Jones' class: Seesaw

Miss Jacob's class: Seesaw

Miss Prosser's class: Google Classroom

 

Gofynnwn i chi gyflwyno'r gwaith i'r platfform nodedig erbyn 28/05/2021. Byddech yn derbyn arweiniad pellach trwy Classdojo.

 

Please could all homework be uploaded to the relevant platform by 28/05/2021. You will receive further information on how to upload the homework via Classdojo.

 

Diolch yn fawr, Athrawon Blwyddyn 1.

Iaith / Language

Dyniaethau / Humanities

Iechyd a Lles / Health and Well-being

Top