Menu
Home Page

Hanner Tymor 5/ Half Term 5

Sut mae'r tywydd heddiw?

How is the weather today?

 

Mae'r tywydd yma yng Nghymru yn newid yn gyflym. Yn wir, dros y Pasg cawsom ni diwrnodau poeth, glaw, gwynt ac hyd yn oed eira ym mis Ebrill! Yn ystod yr hanner tymor mi fydd y plant wrth eu boddau yn dysgu am yr holl fathau gwahanol o dywydd sydd i'w gael. Rydyn ni'n siwr bydd llawer o hwyl a sbri wrth i'r plant chwarae yn y mwd bydd yn cael eu creu oherwydd y glaw, a llawer iawn o ddillad gwlyb hefyd. Bydd cyfleoedd gwych i ddysgu tu fas yn yr haul, gallen  nhw creu barcyd i'w hedfan yn y gwynt. Tybed od bydd digon o eira i adeiladu dyn eira?

 

Dewch i edrych ar syniadau'r plant ac ar y dudalen cymorth i rieni er mwyn i chi datblygu eich Cymraeg.

 

The weather in Wales is very unpredictable. Over the Eater holidays we saw some very hot days, rain (of course), wind and even snow in April! Throughout this half term the children will enjoy learning about all the different types of weather we have in Wales. We are sure that there will be lots of fun playing in the mud that the rain will help create, and a lot of wet clothes. There will be ample opportunities to learn outdoors in the sun, we can even make kites to fly in the wind. Do you think we will have enough snow to build a snowman?

 

Come and have a look at the children's ideas of what they would like to learn about and check out the parent support page to help you develop your weather related Welsh vocabulary.

Top