Menu
Home Page

Hanner Tymor 4/ Half Term 4

Picture 1

Ein thema yr hanner tymor yma yw;

 

Anifeiliaid ein hardal!

 

Mae cymaint i'w weld tu hwnt i'n ffenestri ac yn ystod y tymor rydym am ddarganfod yn union beth sydd ar gael boed yn anifeiliaid neu planhigion. Rydym am dreulio llawer o amser tu fas felly efallai byddem yn dychwelyd yn fwd i gyd. Rydym yn edrych ymlaen i ddysgu nifer o ffeithiau a gwybodaeth am yr anifeiliaid sydd yn byw yn ein hardal leol.

 

 

Our theme this half term will be:

 

 

Animals in our area!

 

There is so much to see outside our windows and during this half term we will be experiencing all the outdoors has to offer, whether it's learning about animals or even plants. We are hoping to spend more time outside which means there is a good chance we could return covered in mud. We look forward to learning new facts and information about the animals that call our local area there home also.

Top