Menu
Home Page

Hanner Tymor 4. Ffoi

Hanner tymor yma fyddwn yn ffocysi ar edrych ar fywydau pobl o amgylch y byd. Byddwn yn edrych ar gweldydd gwahanol ac effaith rhyfel ar weldydd gan gynnwys Syria a Phrydain.  

 

Fe wnaethom edrych ar effaith datgoedwgio yn ystod ein sesiynnau iaith ac mae'r plant wedi eu hysbrydoli gan effaith datgoedwigo ar yr amgylchedd ac felly 'rydym wedi newid ein ffocws i edrych ar cynhesu byd eang. 

 

This half term we will be learning about the lives of people around the world. We will be exploring the effects of war on different countries such as Syria and Britain. 

 

We explored deforestation and the idea of the Orangutan fleeing the rain forest in our language sessions, the children where completely engrossed and therefore we have changed our focus to continue to explore deforestation and we will also be looking at the effect on global warming.

Ein syniadau am y thema. Our thoughts on our theme.

Top