Menu
Home Page

Hanner Tymor 3

Ein thema yn ystod hanner tymor 3 ydy 'Pan oedd Nain yn blentyn ... '

Dyma'r cwestiynau hoffwn ni i gyd darganfod yr atebion i dros yr hanner tymor nesaf. 

Mae gennym ni llawer o waith i wneud os ydyn ni am ateb bob un! 

 

Our theme this half term is 'When Grandma was a child ...' 

Here are the questions we would all like to research over the next half term. 

We have a lot of work to do if we are going to answer them all! 

 

 

Ein map meddwl/ Our mind map

Ein map meddwl/ Our mind map 1
Top