Menu
Home Page

Hanner Tymor 3. Brwydro

Eich cwestiynau chi.

Hanner tymor yma fyddwn yn dysgu am yr ail rhyfel byd. Rydym eisioes wedi dysgu am fywyd faciwi. Fe ddarllenom ni lyfr ar yr Eisteddfod cyntaf yn Llangollen ar ol y rhyfel, a dysgu am faddeuant dod at ein gilydd. Rydym yn awr yn mynd i symud ymlaen i edrych ar ddogni bwyd a dysgu am y blits yn Llundain trwy ddarllen y nofel saesneg "Fireweed". 

 

This half term we will be learning about the second world war. So far we have learnt about the life of an evacuee. We have read a welsh book about the Llangollen Eisteddfod and about the story of a German choir that came to Wales post War. We are now moving on to learning about rations and we will be exploring the London blitz through reading the novel "Fireweed" as a class.

Argymhellion llyfrau. Book recommendations

Dewch i wrando ar y straeon isod. Beth am ysgrifennu adroddiad ar ol i chi orffen, neu argymell y rhai gorau i'ch ffrind.

 

Come and listen to the stories bellow. How about writing a book review after you have finished, or recommending to a friend. 

Eisiau gwybod mwy?....

Want to know more?... 

Top