Menu
Home Page

Hanner Tymor 3 a 4/ Half Term 3 and 4

Amser Maith yn Ôl...

A Long Time Ago...

 

Deinosoriaid!

O drafod gyda'r plant, amlwg oedd syniadau gwych y plant am y pethau gallent dysgu am yn y thema 'Amser maith yn ôl...'. Wrth edrych ar y nifer y syniadau penderfynon canolbwyntio ar ddeinsoriaid fel ffocws. Byddwn yn cael llawer o hwyl yn y dosbarth ac yn yr awyr agored wrth ddod i adnabod y wahanol fathau o deinosoriaid ac wrth ymchwilio'r thema yn fwy fwy. 

 

Dinosuars!

From discussions with the children, it was clear that they had a variety of great ideas for what we could learn within the theme 'A long time ago...'. Whilst looking at the many ideas, we decided to concentrate on dinosaurs as our focus. We will have lots of fun in the class and outdoors whilst getting to know different species of dinosaur and researching the theme further.  

Top