Menu
Home Page

Hanner tymor 2/Half term 2

Ein thema yr Hanner Tymor yma yw

'Amser maith yn ol'

 

Rydym am dechrau'r daith trwy edrych ar Ysgol Panteg amser maith yn ol. Rydym yn gyffrous iawn i ymweld a hen safleoedd yr ysgol. 

 

Nol yn y dosbarth bydd ffrind newydd yn ymweld - Arth Hen. Bydd yr arth yma'n helpu ni wrth i ni ymchwilio i focsys gwahanol sydd wedi dod o'r atig. Tybed pa rhyfeddodau bydd yn cuddio yn y bocsys?

 

 

Our theme this Half Term will be

'A long time ago'

 

We will be begin our journey by looking at Ysgol Panteg from a long time ago. We are all very excited to be visiting the old school sites.

 

Back in class we will be welcoming a new friend- Old Bear. The bear will help us as we riffle through boxes that have been found in the attic. I wounder what mysteries can be found in some old boxes?

Top