Menu
Home Page

Hanner Tymor 2 Half Term 2

Dathliadau!

Celebrations!

 

Dathliadau yw ein thema ar gyfer yr ail hanner tymor!

 

Roedd hi'n hyfryd i gymryd hanner tymor i ddod i nabod ein plant yn well trwy ddysgu am eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. Cafodd y plant gyfleoedd i ymgyfarwyddo gydai'i gilydd unwaith eto ac mi oedd yn fraint gwylio'r plant yn magu perthynas gyda ffrindiau ac athrawon newydd. 

 

Mae'r cyfnod bresennol yn un anodd iawn i'r plant ac mae'r cyfyngiadau ar yr hyn mae'r plant yn gallu'u gwneud wedi atal y plant rhag dod yng nghyd i ddathlu digwyddiadau pwysig ers mis Mawrth. Trwy ein thema dathliadau, rydym am ceisio rhoi nifer o gyfleoedd i'r plant maen nhw wedi'u colli yn ystod y flwyddyn. Byddem yn dechrau trwy ddathlu Noson Tân Gwyllt ac yna Diwali. Collodd nifer o'r plant y cyfle i ddathlu eu pen-blwyddi gyda'u ffrindiau yn ystod y cyfnod clo. Felly, mae'r plant yn mynd i gynllunio parti gyda gwahoddiadau, addurniadau, gemau a bwyd i ddathlu pen-blwyddi pawb gyda'n gilydd, un dathliad fawr! Gan gofio adeg y flwyddyn, ein dathliad olaf bydd Nadolig.

 

Mae'r plant wedi bod yn rhannu eu syniadau gyda ni ac mae'r rhain i'w weld ar dudalen syniadau'r plant. Mae cymorth ychwanegol i gyd-fynd gyda'r thema ar y dudalen cymorth i rieni. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at hanner tymor gyffrous o ddathlu gyda'r plant a gyda chi hefyd!

 

 

Celebrations is our theme for this half term!

 

It was a privilege to spend the first half term by getting to know the children and learning about their hopes and aspirations for the future. The children had the opportunity to re-connect with one another and it was lovely to watch the children form new friendships with different children and staff.

 

The current situation continues to be a challenging one for the children, especially the restrictions around gatherings which has made it impossible for the children to come together and celebrate important occasions since March. Within our celebrations theme we hope to provide the children many of the opportunities that they have missed throughout the year. We will begin by celebrating Bonfire Night before moving onto Diwali. Unfortunately, the majority of the children missed the opportunity to celebrate their birthday's together due to lockdown. Therefore, the children are going to organise a party with invites, decorations, games and food in order to celebrate everyone's birthdays together, one big celebration! Finally, being mindful of the time of year, the children will conclude the term by celebrating Christmas.

 

The children have been busy sharing their ideas with us which you can find on the children's idea page. Additional parental support for this theme can be found on the parents support page. We look forward to celebrating with the children and with yourselves this half term!

Top