Menu
Home Page

Hanner Tymor 1/ Half Term 1

Picture 1

Ein thema yn ystod yr Hanner Tymor cyntaf ydy 999!

Rydyn ni wedi penderfynu ddysgu am yr Hugan Fach Goch a'r cymeriadau gwahanol yn y stori gan ychwanegi naws y gwasanaethau argyfwng i'r stori. 

Fe fyddwn yn cwblhau tasgau megis portreadau, dysgu am rhannau'r corff ac am y synhwyrau! Fe fyddwn yn dysgu am yr holl bethau yma trwy llythrennedd, rhifedd, technoleg a gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd! 

 

 

Our theme for the first half term is 999!

We have decided to concentrate our learning on the story of The Little Red Riding Hood and the various characters in the story by adding an emergency services element to the story. We will be completing a number of different tasks such as portraits, learning about different parts of the body and about our five senses! We will be learning about all these things, and much more, through literacy, numeracy, technology and knowledge and understanding of the world! 

 

 

Top