Menu
Home Page

Hanner Tymor 1/ Half Term 1

Hoffwn fod yn...

I would like to be...

 

Ein thema ar gyfer ein hanner tymor gyntaf ym Mlwyddyn 1; Hoffwn fod yn...

 

Hoffwn fod yn ffrind sydd yn helpu.

Rydym wedi bod yn trafod gyda eich athrawon llynnedd a rydym yn gwybod yn barod eich bod yn blant gweithgar, cyffrous ac yn ffrindiau hyfryd i bawb. Rydym am ddechrau'r flwyddyn trwy roi digon o gyfleoedd i chi meithrin perthanasu gyda phawb yn y dosbarth. Mae hi wedi bod yn amser hir ers i ni bod gyda'n gilydd fel dosbarth. 

 

Tybed beth hoffech chi fod pan fyddech yn hyn? Hoffech chi fod yn gantorion, athrawon, gyrrwyr bws neu ddoctoriaid? Rydym yn awyddus i edrych ymlaen i'r dyfodol gyda chi gyda'n thema i ddysgu fwy amdanoch chi a'ch gobeithion i'r dyfodol.

 

 

Our theme for our first half term in Year 1 is;

I would like to be...

 

I would like to be a helpful friend.

We have been talking with your previous teachers and we already know that you are hard working, excited and friendly children. We would like to being the year by providing you with lots of opportunities to nurture relationships with those around you yet again. It has been a long time since you were all in the class together.

 

We wonder what you would like to be when you are older? Would you like to be singers, teachers, bus drivers or doctors? We are excited to look forward to the future with you as we learn more about you and your dreams for the future.

 

 

Top