Menu
Home Page

Gwobrwyo/Rewards

Jar losin

Rydym yn brysur yn llenwi jar losin yn y dosbarth. Pob hanner tymor byddwn yn ennill gwobr am jar losin llawn. Cawn ein gwobrwyo am weithio'n galed, ateb yn synhwyrol ac am helpu.

 

We are busy filling our sweet jars in class every day. Every half term we will win a prize for a full jar. We are rewarded for working hard, answering sensibly and for helping.

Dyma'r gwobrwyon y flwyddyn... Here are the prizes for the year...

Byddwn yn derbyn ein gwobr cyntaf am hanner tymor 3, sef diwrnod tegannau ar ddydd Gwener olaf yr hanner tymor, sef Dydd Gwener 22ain o Chwefror.

 

We will be awarded our third prize, a day with our toys on the last Friday of half term. Friday the 22nd of February.

Seren y dydd

Rydym hefyd yn bwriadu dathlu unigolion yn ddyddiol ym mlwyddyn 5.... Am ddiwrnod arbennig mae cyfle i fod yn seren y dydd. Mae Seren y dydd yn dewis hawl ar gyfer y diwrnod canlynol, a dyma nhw!

 

We also celebrate individuals on a daily basis in year 5.... for a particularly spectacular day you can be named "seren y dydd". "Seren y dydd" can pick a special privilege for the following day, and here they are!

DOJO

Rhoddir gwobr wythnosol am i'r plentyn sydd yn casglu'r mwyaf o pwyntiau o fewn wythnos.

Cofiwch mae eich rhieni yn medru gweld eich pwyntiau ac rydym yn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd trwy'r wefan!

 

A weekly prize is given to the child that wins the most dojo points within a given week. Remember, your parents can check your points and we are able to communicate with each other through the website!

Top