Menu
Home Page

Gwaun Hywel - Miss James

Croeso i ddosbarth Miss James a Miss Williams. Dosbarth o 29 ydyn ni (12 o ferched ac 17 o fechgyn). Criw cyfeillgar, egnïol, galluog achreadigol ydym ni ac rydym yn mwynhau dysgu! Rydym wrth ein boddau yn cyflawni gweithgareddau difyr ac amrywiol fel ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a llawer mwy! Byddwn ni'n trafod cwestiynau athronyddol er mwyn datblygu sgiliau llafar y plant. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gynnal sawl arbrawf, datblygu ein sgiliau technoleg gwybodaeth a datblygu ein sgiliau credigol yn ystod sesiynau celf a cherddoriaeth. 

 

Ein thema'r hanner tymor yma yw 'Brwydro'. Rydym yn deithio nôl trwy hanes i gyfnod ryfeloedd pwysig, Churchill,faciwÎs. Yng nhyd ag astudio hanes brwydro byddwn yn edrych tuag at y dyfodol wrth drafod agweddau BREXIT.

 

Pob Dydd Mawrth o nawr tan hanner tymor, mi fydd yr Undeb Rygbi Cymru yn dod i hyfforddi ein dosbarth gyda sgiliau a gemau rygbi. Plîs anfonwch eich plentyn i'r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff yn barod.

 

Ar Ddydd Llun mae 'UpBeat' yn dod i addysgu plant Blwyddyn 5 i chwarae'r drymiau Affricanaidd a Dydd Gwener ar gyfer Blwyddyn 6.

 

Welcome to Miss James and Miss Williams’ class. We are a class of 29 (12 girls and 17 boys). We are a friendly, energetic, intelligent  and creative crew and we enjoy learning! We have already accomplished interesting and varied activities such as writing in Welsh and English, Maths, Science and many more! We will participate in philosophical sessions that will engage our minds and help us to further develop our language and creative writing skills. This theme offers opportunities to undertake experiments, develop our I.T skills and creative skills through art and music lessons.

 

Our theme this half term is 'Battles!'. We will be studying important wars, Churchill, Evacuees and even Brexit!

 

Every Tuesday from now until half term, we have the Welsh Rugby Union coming in to coach the children with rugby skills and games.

 

On Monday mornings Year 5 are taking part in 'UpBeats' African drumming and Year 6 on a Friday.

 

Your children agreed on three words that describe our class;Unique, Productive and Welshness.

These words reflect the personalities of your children and I feel shows maturity

 

Rydyn ni'n edrych ymlaen at gyd-weithio gyda chi.

We are looking forward to working with you parents/guardians.

 

Diolch yn fawr,

Miss James a Miss Williams

Llyfrau Cymraeg/ Welsh Books (2017)

Dewch i ymarfer!/ Come and practise!

Miss James / Miss Williams

Top