Menu
Home Page

Gwaith Gwych!/ Fantastic work!

Ymweliadau/ Visits

Beth sy’n digwydd yn y byd?/ What’s happening in the world?

Adeiladu tai am yr hen flaidd mawr cas 🐺 HT1

Diwrnod STEM 08/11

Defnyddion ni ein gwybodaeth flaenorol am ddeinosoriaid i adeiladu sgerbwd o ddeinosor newydd.

We used our knowledge of dinosaurs to build a skeleton of a dinosaur of our own.

 

Trip i weld Dippy/ Our trip to visit Dippy

Top