Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Eleni, bwydlen o waith cartref fydd yn cael ei dosbarth i'ch plentyn cyflawni yn ystod y tymor. Mi fydd y bwydlen yn cael ei lan-lwytho ar ddechrau bob tymor, a bydd enghreifftiau o'r Gwaith yn cael eu arddangos ar wefan y dosbarth ar diwedd y tymor.

 

Rydym yn gobeithio bydd eich plentyn yn mwynhau'r gweithgareddau!

 

 

 

This year, a menu of homework will be provided for your child to complete during the term. The menu will be uploaded at the beginning of the term, and examples of the homework will be displayed on the class webpage at the end of the term.

 

We hope your child will enjoy the activities!

Gwaith Cartref HT 2

Gwaith Cartref HT1

Top