Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Eleni, bwydlen o waith cartref fydd yn cael ei dosbarth i'ch plentyn cyflawni yn ystod y tymor. Mi fydd y bwydlen yn cael ei lan-lwytho ar ddechrau bob tymor, a bydd enghreifftiau o'r Gwaith yn cael eu arddangos ar wefan y dosbarth ar diwedd y tymor.

 

Rydym yn gobeithio bydd eich plentyn yn mwynhau'r gweithgareddau!

 

 

 

This year, a menu of homework will be provided for your child to complete during the term. The menu will be uploaded at the beginning of the term, and examples of the homework will be displayed on the class webpage at the end of the term.

 

We hope your child will enjoy the activities!

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref Rhifedd - Numeracy Homework

Dyma'r taflennu ar gyfer y gwaith cartref rhifedd. Dyma eu trefn:

Gwyrdd 

Oren

Glas - Anoddach

 

Here are the sheets for their numeracy homework. Here is the order: 

Gwyrdd 

Oren

Glas - Hardest

Gwaith Cartref HT 2

Gwaith Cartref HT1

Top