Menu
Home Page

Gwaith Cartref/ Homework

Gwaith cartref 21.6.19

 

Eich gwaith cartref yw i greu poster y wyddor i gynrychioli'r llythrennau. Dyma esiampl i chi:

 

Your homework is to create a poster of the alphabet depicting pictures to represent each letter.

Here's an example:

Gwaith Cartref 21.6.19

Gwaith Cartref 21.6.19 1
Gwaith Cartref 21.6.19 2

14.6.19

14.6.19 1

Gwaith Cartref 7.6.19

Gwaith Cartref 7.6.19 1

Gwaith Cartref 24.5.19

Gwaith Cartref 24.5.19 1

Gwaith Cartref 17.5.19

Gwaith Cartref 17.5.19 1

Gwaith Cartref 10.5.19 

 

Wythnos yma rydym wedi bod yn dysgu am odli! Rydyn ni wedi creu rap fel dosbarth ac eich gwaith cartref chi yw i ddysgu'r rap yma. Mae clip o Miss Browning yn rapio yma i chi wrando ar! 

Mwynhewch! 

 

 

This week we have been learning about rhyming! We have worked together to create a rap and your homework is learn it! Here's a clip of Miss Browning rapping for you to listen to! 

Enjoy! 

 

Miss Browning

Miss Browning’s attempt .... Take 3!!

Still image for this video
Picture 1

Gwaith Cartref 12.4.19

Gwaith Cartref 12.4.19 1
Picture 1
Picture 1

Gwaith Cartref 8/3/19

Gwaith Cartref 8/3/19 1

Ar ôl yr hanner tymor ein thema newydd fydd 'Tyfu, tyfu, tyfu'. Hoffwn ni i chi addurno rhan o'r arddangosfa fel ein bod ni'n gallu addurno'r dosbarth i gyd fynd a'n thema.


Dyma ein cynnig ni ond gallwch ychwanegu un rhywbeth i'ch triongl chi!


Mae pob plentyn wedi derbyn triongl i addurno.

 

 

After half term our new theme is 'Growing, growing, growing'. We would like you to decorate part of a bunting display so that we can decorate the class.

Here's our attempt but you can decorate your triangle anyway you want!

 

Every child has receieved a triangle to decorate.

 

Diolch

Picture 1

1.2.19

1.2.19 1
Picture 1
Picture 1

Eich gwaith cartref yw i ddysgu'r rap yma ar gyfer ein sioe Nadolig! 

Rydych chi wedi dysgu'r caneuon yn wych, da iawn chi! 

Diolch yn fawr! 

 

Your homework this week is to learn this rap for our Christmas Concert! 

You have learnt the songs brilliantly, well done! 

Thank you very much! 

 

Rap:

Draw yng Nhwmbran un noson oer

Roedd Sbarc yn drist ac yn syllu ar y lloer

Roedd Seren ar goll yn y ddinas fawr

Tybed yn y byd ble mae hi nawr?

 

Rhaid cael y bws a mynd ar daith

A theithio i’r ddinas am amser maith

I ffeindio Seren ein ffrind annwyl

A dathlu cymreictod dros yr wyl

 

Seren, Seren, Seren a Sbarc

Seren, Seren, Seren a Sbarc

Seren, Seren, Seren a Sbarc

Mae Panteg eich hangen chi!

Rap Seren a Sbarc!

Still image for this video
Picture 1

Pwy sy'n dwad dros y bryn,
yn ddistaw, ddistaw bach?
Ei farf yn llais, a'i wallt yn wyn,
â rhywbeth yn ei sach.
A phwy sy'n eistedd ar y tô,
ar bwys y simdde fawr?
Siôn Corn, Siôn Corn. Helo, helo.
Tyrd yma, tyrd i lawr

 

https://audioboom.com/posts/783811-15-sion-corn

 

 

 

________________________________

 

 

 

Sion Corn ydw i

Sion Corn ydw i

Rwy’n edrych am y plant bach da

wrth fynd o dy i dy

 

Sion Corn ydw i

Sion Corn ydw i

mae farf yn llaes

a’i wallt yn wyn

a’i sach yn llawn i chi

 

Sion Corn ydw i

Sion Corn ydw i

mae’n amser mynd i’r gwely

nos da nos da i chi

 

ho ho ho ho ho

 

https://audioboom.com/posts/783883-16-sion-corn-ydw-i?playlist_direction=forward

 

 

Picture 1

Llyfr Alwen Malwen

26.10.18

26.10.18 1

19.10.18 Recording - Mae dweud diolch yn bwysig

Still image for this video

Gwaith Cartref 19/10/18 

 

Eich gwaith cartref dros y penwythnos yma yw dysgu'r geiriau i'r gerdd ganlynol ar gyfer ein sioe Cynhaeaf. 

 

Your homework is to learn this poem for our Harvest concert next week. 

 

Diolch 

Gwaith Cartref 19/10/18

Gwaith Cartref 19/10/18 1

12.10.18

12.10.18 1

Gwaith Cartref 5.10.18

Gwaith Cartref 5.10.18 1

Gwaith Cartref 21.9.18

Gwaith Cartref 21.9.18 1

Gwaith Cartref 21.9.18 Homework

Top