Menu
Home Page

Gwaith Cartref/ Homework

Eleni, bwydlen o waith cartref fydd yn cael ei dosbarth i'ch plentyn cyflawni yn ystod y tymor. Mi fydd y bwydlen yn cael ei lan-lwytho ar ddechrau bob tymor, gyda'r gwaith yn cael eu cwblhau yn y llyfr gwaith cartref, a bydd enghreifftiau o'r gwaith yn cael eu arddangos ar wefan y dosbarth ar diwedd y tymor.

 

Rydym yn gobeithio bydd eich plentyn yn mwynhau'r gweithgareddau!

 

 

 

This year, a menu of homework will be provided for your child to complete during the term. The menu will be uploaded at the beginning of the term, the work is to be completed in the homework book, and examples of the homework will be displayed on the class webpage at the end of the term.

 

We hope your child will enjoy the activities!

 

 

 

 

 

Top