Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework - HT 2 Beth sy'n digwydd? What happens when..? 2020

Gwaith cartref / Homework HT2 

 

 

Rydym ni yn ysgol eco ac felly bydd pob darn o waith cartref ar y wefan ar y dudalen yma.

Gweler bwydlen gwaith cartref ar adnoddau ar gyfer yr hanner tymor. Cofnodwch eich gwaith cartref yn eich llyfrau gwaith cartref. Cofiwch osod y gwaith yn daclus trwy roi teitl i’r gwaith cartref a defnyddio eich llawysgrifen gorau. Mae ganddoch chi tan 16/12/2020 i gwblhau cymaint o waith cartref ag sydd yn bosib. Y mwyaf o waith cartref rydych chi’n gwneud y mwyaf o bwyntiau dojo byddwch chi’n ennill. Hefyd, bydd y gwaith gorau yn cael ei ddangos ar y wefan ac mewn gwasanaeth ysgol gyfan. Hoffwn weld 3 darn o waith o leiaf yr hanner tymor yma os gwelwch yn dda.

 

Diolch

 

Ms Phillips, Mr Lewis a Miss Harley

 

We are an eco school therefore every piece of homework will be on the website on this page.Please see below the homework menu and resources for the half term. Record your homework in your homework books. Remember to set the work neatly by giving the homework a title and using your best handwriting. You have until 16/12/2020 to complete as much homework as possible. The more homework you do the more dojo points you earn. The best work will also be shown on the website and in the school assembly. We would like to see at least 3 pieces of work this half term.

 

Diolch 
Ms Phillips , Mr Lewis and Miss Harley

 

 

Bwydlen Gwaith Cartref HT2. Homework menu HT2

Adnodd Cymorth Rhifedd/ Numeracy supporting document

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing supporting document (Food diary)

Tasgiau Sillafu / Spelling tasks

Top