Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework - HT 1 2020

Gwaith cartref / Homework

 

Rydym ni yn ysgol eco ac felly bydd pob darn o waith cartref ar y wefan ar y dudalen yma.

Gweler bwydlen gwaith cartref ar adnoddau ar gyfer yr hanner tymor. Cofnodwch eich gwaith cartref yn eich llyfrau gwaith cartref. Cofiwch osod y gwaith yn daclus trwy roi teitl i’r gwaith cartref a defnyddio eich llawysgrifen gorau. Mae ganddoch chi tan 14/10/2020 i gwblhau cymaint o waith cartref ag sydd yn bosib. Y mwyaf o waith cartref rydych chi’n gwneud y mwyaf o bwyntiau dojo byddwch chi’n ennill. Hefyd, bydd y gwaith gorau yn cael ei ddangos ar y wefan ac mewn gwasanaeth ysgol gyfan. Hoffwn weld 3 darn o waith o leiaf yr hanner tymor yma os gwelwch yn dda.

 

Diolch

 

Mr Rainsbury a Mr Lewis

 

We are an eco school therefore every piece of homework will be on the website on this page.Please see below the homework menu and resources for the half term. Record your homework in your homework books. Remember to set the work neatly by giving the homework a title and using your best handwriting. You have until 14/10/2020 to complete as much homework as possible. The more homework you do the more dojo points you earn. The best work will also be shown on the website and in the school assembly. We would like to see at least 3 pieces of work this half term.

 

Diolch 
Mr Rainsbury a Mr Lewis.

 

 

Bwydlen gwaith catref HT1 2020/Homework menu HT1 2020

Adnoddau/Resources
Top