Menu
Home Page

Gwaith Cartref

Dyma dogfennau defnyddio i'ch helpu gyda'r tasg llafar saesneg. Mi fyddwn yn eich asesu yn  y dosbarth ar yr wythnos olaf. Cofiwch edrych ar y medalau asesu, mi ddylsech fod yn anelu at yr aur (L4) a platinwm (L5). Here are some documents to assist with the English oracy historical enquiry. This will be an in class assessed presentation on the last week. Please see the assessment medals, you should be aiming for gold (L4) and platinum (L5).

Set 2 phonic sounds

description

Cynllun sillafu

Diolch am eich ymdrech i gyflwyno drawsdoriad o waith cartref hanner tymor yma - braf oedd cael gweld amrywiaeth ag ystod o waith prosiect wedi eu gwbwlhau. Edrychwch isod am enghreifftiau o'ch waith caled! Tybed os allwn curo hyn hanner tymor nesaf!

 

Thank you for your efforts to present a range of homework this half term - it was a pleasure to see a variety of completed project work. Have a look bellow for some examples of your hard work! We're looking forward to see you rise to the challenge of topping this next half term!

Top