Menu
Home Page

Gwaith Cartref

 

 

Gwaith cartref / Homework

 

Dyma'r gwaith cartref ar gyfer yr hanner tymor. Cofnodwch eich gwaith cartref yn eich llyfrau gwaith cartref. Cofiwch osod y gwaith yn daclus trwy roi teitl i’r gwaith cartref a defnyddio eich llawysgrifen gorau. Mae ganddoch chi tan 09/12/2020 i gwblhau cymaint o waith cartref ag sydd yn bosib. Y mwyaf o waith cartref rydych chi’n gwneud y mwyaf o bwyntiau dojo byddwch chi’n ennill. Hefyd, bydd y gwaith gorau yn cael ei ddangos ar y wefan ac mewn gwasanaeth ysgol gyfan.

 

Here is the homework for the half term. Record your homework in your homework books. Remember to set the work neatly by giving the homework a title and using your best handwriting. You have until 09/12/2020 to complete as much homework as possible. The more homework you do the more dojo points you earn. The best work will also be shown on the website and in the school assembly.

Adnoddau Mathemateg a sillafu

Mathematics and spelling resources

Top