Menu
Home Page

Gwaith Cartref

 

 

Gwaith cartref / Homework

 

Dyma'r gwaith cartref ar gyfer yr hanner tymor. Mae ganddoch chi tan 20/10/2020 i gwblhau cymaint o waith cartref ag sydd yn bosib. Y mwyaf o waith cartref rydych chi’n gwneud y mwyaf o bwyntiau dojo byddwch chi’n ennill. Hefyd, bydd y gwaith gorau yn cael ei ddangos ar y wefan ac mewn gwasanaeth ysgol gyfan.

 

Here is the homework for the half term. You have until 20/10/2020 to complete as much homework as possible. The more homework you do the more dojo points you earn. The best work will also be shown on the website and in the school assembly.

Adnoddau Mathemateg a sillafu

Mathematics and spelling resources

Top