Menu
Home Page

Cymorth i Rieni Support for Parents

Bwriad y dudalen hon yw i gynnig cefnogaeth i chi fel rhieni. Byddem yn ychwanegi geirfa a brawddegau thematig gallech chi ddefnyddio ac ymarfer gyda'r plant yn y tŷ. Mae'r plant wedi recordio'r brawddegau i helpu chi adref. Byddem hefyd yn ychwanegu'r wybodaeth am unrhyw wefanau, rhagleni teledu neu apiau defnyddiol rydym yn defnyddio yn y dosbarth sydd yn ymwneud a'r thema. 

 

The aim of this page is to provide some Welsh language support. As the theme progresses, we will add thematic vocabulary and sentence patterns for you to use and practice with your child/children at home. The children have recorded the sentences to help you at home. We will also direct you to any useful websites, tv programs or apps that we use in the class for each theme.

Vocabulary  Geirfa

 

Doctor - doctor

Doctors - doctoriaid

Nurse - nyrs

Hospital - ysbyty

Injury - anaf

Injuries - anafiadau

Reception - derbynfa

Emergency - argyfwng

Bone - asgwrn

Bones - esgyrn

Notes - nodiadau

Telephone - ffôn

X-ray - pleydr -x

doctor, doctoriaid, nyrs, ysbyty.mp3

anaf, anafiadau, derbynfa, argyfwng.mp3

asgwrn, esgyrn, nodiadau, ffon, pelydr x.mp3

Sentences  Brawddegau

Can I take your details please? - Ga fi cymryd dy fanylion os gwelwch yn dda?

What's wrong? - Beth sy'n bod?

How can I help you? - Sut gallaf helpu?

Where have you hurt? - Ble wyt ti wedi brifo?

Is this better? - Ydy hyn yn well?

What is the emergency? - Beth yw'r argyfwng?

Do you want to see a doctor? - Wyt ti eisiau gweld y doctor?

Do you want to see a nurse? - Wyt ti eisu gweld y nyrs?

Would you like an x-ray? - Wyt ti eisiau pelydr-x?

You have broken your... - Rwyt ti wedi torri dy...

 

Ga fi cymryd dy fanylion os gwelwch yn dda.mp3

beth sy'n bod.mp3

sut gallaf helpu.mp3

ble wyt ti wedi brifo.mp3

beth yw'r argyfwng.mp3

wyt ti eisiau gweld y doctor.mp3

wyt ti eisiau gweld y nyrs.mp3

wyt ti eisiau pelydr x.mp3

Top