Menu
Home Page

Ein gwaith gwych/ Our fantastic work

Enjoying our time in the jambori!

Enjoying our time in the jambori! 1

Gweithdy Tae Kwon-Do/ Tae Kwon-Do Workshop

Blasu ffrwythau trofannol/ Tasting tropical fruits

Blasu ffrwythau trofannol/ Tasting tropical fruits  1
Blasu ffrwythau trofannol/ Tasting tropical fruits  2

Llongyfarchiadau i ni! Rydyn ni wedi ennill tedi presenoldeb! Congratulations to us! We won the attendance teddy!

Llongyfarchiadau i ni! Rydyn ni wedi ennill tedi presenoldeb! Congratulations to us! We won the attendance teddy! 1

Dathliadau Pasg!/ Easter celebrations! 🐰🐣

Dathliadau Pasg!/ Easter celebrations! 🐰🐣 1
Dathliadau Pasg!/ Easter celebrations! 🐰🐣 2
Dathliadau Pasg!/ Easter celebrations! 🐰🐣 3

Dathliadau Eisteddfod Pont-y-pwl. Celebrations after the Pontypool Eisteddfod.

Dathliadau Eisteddfod Pont-y-pwl. Celebrations after the Pontypool Eisteddfod. 1

Ymweliad Techniquest yn ystod wythnos gwyddoniaeth. Techniquest's visit during science week.

Ymweliad Techniquest yn ystod wythnos gwyddoniaeth. Techniquest's visit during science week. 1
Ymweliad Techniquest yn ystod wythnos gwyddoniaeth. Techniquest's visit during science week. 2

Dathlu Diwrnod y Llyfr! Celebrating World Book day!

Dathlu Diwrnod y Llyfr! Celebrating World Book day! 1

Dyma ni yn creu brechdanau! Here we are making sandwiches!

Dyma ni yn creu brechdanau! Here we are making sandwiches! 1
Dyma ni yn creu brechdanau! Here we are making sandwiches! 2
Top