Menu
Home Page

E-safety / E-ddiogelwch

Mae'r rhyngrwyd wedi dod yn rhan o fywyd pob dydd. Rydym yn ei defnyddio bob dydd fel offeryn i wella addysgu a dysgu, i gael gafael ar wybodaeth o bob cwr o'r byd, siarad â ffrindiau a helpu gyda'n gwaith. Mae'n amgylchedd aruthrol sy'n cynnig cyfoeth o adnoddau sydd o fudd i bob un ohonom.

 

Fodd bynnag, mae'n hanfodol ein bod i gyd yn dysgu sut i ymddwyn yn gyfrifol ar-lein gartref ac yn yr ysgol. Yn Ysgol Panteg rydym yn cymryd y mater hwn o ddifrif yn dilyn cyngor y llywodraeth ar arfer gorau.

 

Helpwch ni i gefnogi'ch plant trwy edrych trwy'r wybodaeth isod sy'n darparu gwybodaeth bwysig

 

The Internet has become an everyday part of our lives. We use it daily as a tool to improve teaching and learning, to access information from around the world, talk to friends and help with our work. It is an immense environment offering a wealth of resources that benefit us all.

 

However, it is essential that we all learn how to behave responsibly online both at home and at school.  At Ysgol Panteg we take this matter very seriously following government advice on best practice.

 

Please help us to support your children by looking through the information below which provides important information.

Safer Internet Day 2020 - #freetobe

Safer Internet Day 2020 explores the theme of online identity and asks - are we #freetobe who we want to be online? Join the conversation using #freetobe and #SaferInternetDay Find out how to get involved at www.saferinternetday.org.uk

Children and the Internet

This is a short video on how to keep children safe when using the internet.

Top