Menu
Home Page

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1 / Year 1 Spelling Policy

Dyma Cynllun Sillafu tymor cyntaf Blwyddyn 1. Fe fyddwn yn defnyddio'r geiriau yma fel sail i weithgareddau sillafu'r dosbarth yn ystod y tymor. 

Hoffwn i'r plant i ymarfer sillafu'r geiriau yma yn reolaidd yn ogystal ag unrhyw gwaith cartref sydd yn cael ei osod. 

 

Diolch 

 

 

Here is a document containing our Year 1 Spelling Policy for the first term. We will be using these words as a base for spelling activities in the classroom over the term. 

We would like the children to practise these spellings regularly alongside any homework that is set. 

 

Thank you 

Top