Menu
Home Page

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1/ Year 1 Spelling Policy

Dyma Gynllun Sillafu tymor cyntaf Blwyddyn 1. Fe fyddwn yn defnyddio'r geiriau yma fel sail i weithgareddau sillafu'r dosbarth yn ystod y tymor. 

Hoffwn i'r plant i ymarfer sillafu'r geiriau yma yn reolaidd yn ogystal ag unrhyw gwaith cartref sydd yn cael ei osod. 

 

Diolch 

 

 

Here is a document containing our Year 1 Spelling Policy for the first term. We will be using these words as a base for spelling activities in the classroom over the term. 

We would like the children to practise these spellings regularly alongside any homework that is set. 

 

Thank you 

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1  1
Picture 1

Lliwiau / Colours

Lliwiau / Colours  1
Picture 1
Top