Menu
Home Page

Cymorth i Rieni Support for Parents

Bwriad y dudalen hon yw i gynnig cefnogaeth i chi fel rhieni. Byddem yn ychwanegi geirfa a brawddegau thematig gallech chi ddefnyddio ac ymarfer gyda'r plant yn y tŷ. Mae'r plant wedi recordio'r brawddegau i helpu chi adref. 

 

The aim of this page is to provide some Welsh language support. As the theme progresses, we will add thematic vocabulary and sentence patterns for you to use and practice with your child/children at home. The children have recorded the sentences to help you at home. 

Dewch i ddathlu   Come and celebrate

 

Dathlu - Celebrate

Dathliad - Celebration

Dathliadau - Celebrations

 

Rydw i'n hoffi ddathlu... - I like to celebrate...

Mae dathlu yn... - Celebrating is...

Fy hoff ddathliad yw... - My favourite celebration is...

 

Noson Tân Gwyllt   Bonfire Night

 

Tân gwyllt - Fireworks

Coelcerth - Bonfire

Guto Ffowc - Guy Fawkes

Roced - Rocket

Ffrwydro - Explode

Lliwgar - Colourful

Llachar - Bright

Nos - Night

Gwreichion - Sparkler

Afal siocled - Chocolate apple

Diwali

 

Lampiau Diva- Diva/Diya lamps

Patrwm Rangoli - Rangoli Pattern

Golau/Goleuni - Light

Duwies- Godess

Da yn erbyn drwg - Good against evil

Goleuni dros y tywyllwch - Light over darkness

 

Amser parti!   Party time!

 

Hwyl a sbri - Fun

Gemau - Games

Bwyd - Food

Balŵn - Balloon

Mwynhau - Enjoy/Enjoying

Gwahoddiad - Invitation

Cacen - Cake

Cacenau - Cakes

Addurniadau - Decorations

Top