Menu
Home Page

Cwm Lleucu - Mr Alexander

Dyma ni! 

Croeso i ddosbarth Mr A.

 

Mae yna 28 o blant yn nosbarth Cwm Lleucu eleni. 

 

                                        

 

Ein thema'r hanner tymor yma yw 'Brwydro'. Rydym yn astudio am ryfeloedd pwysig, Churchill, ifaciwis a hyd yn oed Brexit!

 

Pob Dydd Mawrth o nawr tan hanner tymor, mi fydd yr Undeb Rygbi Cymru yn dod i hyfforddi ein dosbarth gyda sgiliau a gemau rygbi. Plîs anfonwch eich plentyn i'r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff yn barod.

 

Ar Ddydd Llun mae 'UpBeat' yn dod i addysgu plant Blwyddyn 5 i chwarae'r drymiau Affricanaidd a Dydd Gwener ar gyfer Blwyddyn 6.

 

Mae'r plant wedi cytuno ar 3 gair sy'n disgrifio ein dosbarth; Unigryw, Cymreictod, Gweithgar.

Mae'r geiriau yma yn adlewyrchu personoliaethau eich plant ac yn dangos aeddfedrwydd.

 

Here we are!

Welcome to Mr A's class.

 

This year, there is 28 children in Cwm Lleucu.

 

Our theme this half term is 'Battles!'. We will be studying important wars, Churchill, Evacuees and even Brexit!

 

Every Tuesday from now until half term, we have the Welsh Rugby Union coming in to coach the children with rugby skills and games.

 

On Monday mornings Year 5 are taking part in 'UpBeats' African drumming and Year 6 on a Friday.

 

Your children agreed on three words that describe our class; Unique, Productive and Welshness.

These words reflect the personalities of your children and I feel shows maturity.

Top