Menu
Home Page

Cwm Bwrwch - Miss Davies

 

 

Dosbarth o 30 eleni, wrthi yn gweithio'n galed gyda Miss Davies a Miss Roberts. Byddwn yn canolbwytio eleni ar ddatblygu ein sgiliau llafar ac ysgrifennu yn ogystal a rhifedd yn draws cwricwlaidd.

 

A class of 30 this year, working hard together with Miss Davies and Miss Roberts. We will be focusing on developing our oracy and written skills along with cross curricular numeracy opportunities.

Amserlen wythnosol. Weekly timetable

Ar ddyddiau Llun yr hanner tymor yma mae 'UpBeat' yn dod i addysgu plant Blwyddyn 5 i chwarae'r drymiau Affricanaidd.

 

This half term, year 5 will be learning how to play the African drums through a workshop provided by 'UpBeat'.

Top