Menu
Home Page

Blwyddyn 5 Mr Alexander

Dyma ni! 

Croeso i ddosbarth Mr A.

 

Mae yna 33 o blant yn nosbarth Craig y Felin eleni. 

 

Ein thema'r hanner tymor yma yw '999'. Rydym yn astudio am y gwasanaethau argyfwng!

 

Pob bore Mercher mi fyddwn yn cynnal ein sesiynau ymarfer corff. Plîs anfonwch eich plentyn i'r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff yn barod.

 

Mae'r plant wedi cytuno ar 4 gair sy'n disgrifio ein dosbarth; Gofalgar, Anturus, Galluog a Champus.

Mae'r geiriau yma yn adlewyrchu personoliaethau eich plant ac yn dangos aeddfedrwydd.

 

Here we are!

Welcome to Mr A's class.

 

This year, there is 33 children in Craig y Felin.

 

Our theme this half term is '999!'. We will be studying all about the emergency services!

 

Every Wednesday morning we will be taking part in our PE lessons. Please send your child into school wearing their PE kit and with their school uniform in their bag.

 

Your children agreed on three words that describe our class; Caring, Adventurous, Able and Admirable.

These words reflect the personalities of your children and I feel shows maturity.

Top