Menu
Home Page

Blwyddyn 4/5

Croeso i ddosbarth Miss Brown - dosbarth Coed y Canddo, Miss Parry - Cwm Bwrwch a Mr Alexander - Craig y Felin.

Mae gennym flwyddyn llawn hwyl o’n blaenau yn cychwyn gyda’r thema ‘Dyfeiswyr Di-ri’

Mae'r plant yn mynd i dderbyn ystod o brofiadau dysgu cyffrous a ddilys pob tymor a fydd yn eu hysbrydoli i fod y fersiynau gorau ohonyn nhw eu hunain.

Mae Miss Brown, Miss Parry a Mr Alexander yn gyffrous iawn i ddatblygu meddyliau craf blynyddoedd 4 a 5 trwy gydol y flwyddyn academaidd hon!

 

Welcome to Miss Brown's class – Coed y Canddo, Miss Parry's - Cwm Bwrwch a Mr Alexander's - Craig y Felin.

We have a fun packed year ahead kicking off with the theme ‘Amazing inventors!’

The children are going to experience a range of exciting and authentic learning experiences every term which will inspire them to be the very best versions of themselves.

Both Miss Brown, Miss Parry and Mr Alexander are tremendously excited to develop the inquisitive minds of years 4 and 5 for the entirety of this academic year!

 

 

Ein wythnos prysur/ Our busy week

 

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau 

Dydd Gwener

Mr Alexander

 

 

Ymarfer Corff/PE

 

 

Miss Brown

 

Ymarfer Corff/PE

 

 

 

Miss Parry

  Ymarfer Corff/PE  

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, trainers.

 

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.

 

Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

 

 

Gwaith Cartref

 


Rydym ni yn ysgol eco ac felly bydd pob darn o waith cartref ar y wefan ar y dudalen yma. Bydd gan y plant llyfrau gwaith cartref hefyd a dyma ble bydd angen iddyn nhw gofnodi'r gwaith cartref. Bydd dim angen argraffu gwaith cartref. 

 

Hoffwn weld 3 darn o waith yr hanner tymor yma os gwelwch yn dda.

 

Diolch 
Mr Alexander, Miss Parry & Miss Brown.

 

 

We are an eco school therefore every piece of homework will be on the website on this page. The children have a homework book and this is where they will be able to complete the homework. There is no need to print any homework.

 

We would like to receive a minimum of 3 pieces of homework this half term please.


Diolch 

Mr Alexander, Miss Parry & Miss Brown.

 

Llawysgrifen Ysgol Panteg

Lluniau o ddosbarth Mr Alexander

Lluniau o ddosbarth Miss Parry

Top