Menu
Home Page

Blwyddyn 4 Miss Soper

Croeso

Miss Soper yw ein hathrawes dosbarth ac ymunodd ein tîm yn Ysgol Panteg ym Mis Medi 2013. Dosbarth o 32 ydyn ni. Rydym ni yn dosbarth brwdfrydig a gweithgar sydd yn ymdrechu o hyd.

 

Miss Soper is our class teacher and she joined our team in Ysgol Panteg in September 2013. We are a class of 32 children. We are an enthusiastic and hard working class who always tries our best.

Y dosbarth

Ymarfer corff/ Physical education

 

Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn Dydd Llun. Rydym ni yn cael gwersi tu fewn a thu fas felly plîs dewch a gwisg addas.

 

Our physical education lessons are on Monday afternoons. We have our lessons inside and outside, therefore please bring appropriate clothing.

Seren y Dydd

 

Dyma hawliau seren y dydd! Here are the rights of star of the day that were chosen by the class. 

Seren y Dydd

Jar losin / Sweet jar

 

Beth yw'r jar losin?

 

Os ydyn ni yn llenwi ein jar losin rydym yn derbyn diwrnod arbennig. Mae diwrnod arbennig yn digwydd pob hanner tymor. Dewision ni y gweithgareddau hwylus ar ddechrau y flwyddyn, gweler y dogfen uchod.

 

Sut i lewni ein jar losin?

 

 • Gwaith gwych
 • Ar dasg
 • Ymdrech
 • Cymreictod
 • Cwrteisi
 • Ffrind da
 • Gwrando

 

What is the sweet jar?

 

If we fill our sweet jar we get a special day. The special day happens every half term. We chose our fun activities at the start of the year, see the document above. 

 

 

 

How to fill the sweet jar?

 

 • Amazing work.
 • Staying on task
 • Effort
 • Speaking Welsh
 • Manners
 • Being a good friend
 • Listening skills
Top