Menu
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 3 Pen y Llan– Mrs Evans a Miss Parry a Phont Rhun- Miss Mai.

 

 

Hanner Tymor 5

 

Ein thema newydd ydy 1,2,3 Bant a ni .... yn ol i'r gorffennol! Hoffwn ni i chi ddanfon eich syniadau i ni o ba adegau hanesyddol hoffech chi ddysgu am! Beth am ddysgu am ddeinosoriaid dychrynllys neu'r Pyramidau perffaith yr Aifft! Danfonwch eich syniadau i ni dros Dojo fel ein bod ni'n sicrhau ein bod ni i gyd yn mwynhau gweithgareddau hwylus!

 

 

 

 

Welcome to Year 3’s classroom, Pen y Llan – Mrs Evans and Miss Parry and Pont Rhun- Miss Mai. 

 

Half Term 5

 

Our new theme is 1,2,3 off we go ... back to the past! We would like you to send us your ideas on what historical era's or events you'd like to learn about! What about learning about the dangerous Dinosaurs or the perfect pyramids of Ancient Egypt? Send us your ideas on Dojo so we can make sure we all enjoy the fun activities we have planned!

 

Gwaith Cartref Gwych! Hanner Timor 3!

Gwaith Cartref Gwych! Hanner Tymor 2!

Gwaith Cartref Gwych! Hanner Tymor 1

Penwythnos 999 ym Mae Caerdydd - 999 Weekend in Cardiff Bay

Ein thema-999 / Our theme-999

Top