Menu
Home Page

Blwyddyn 3

 Blwyddyn Newydd Dda!

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau y Nadolig a'ch bod yn cadw'n ddiogel adref. Mae'r tymor yma yn dechrau ychydig yn wahanol gan eich bod yn gweithio o adref am ychydig. Fe fyddwn yn gosod y gwaith i chi ar Seesaw a thrwy ein dosbarth rhithiol. Ein thema dysgu y tymor yma yw 'Amser maith yn ol..' ac fe fyddwn yn darllen stori hyfryd o'r enw 'Y Feipen Enfawr'. Fe fyddwn yn cael llawer o hwyl yn dysgu a gwneud gweithgareddau hyfryd ar y llyfr yma. Fe fyddwn hefyd yn parhau gyda'n gwersi RWI ac yn parhau gyda gwaith rhifedd ac unedau mesur yn ein mathemateg. Hwyl am y tro a chadwch yn saff! smiley

 

We hope that you have had a lovely Christmas and that you are keeping safe and well at home. This term is starting a bit differently as you will be continuing with your work from home. Our learning theme is 'A long time ago' and we will be starting our work with a lovely book called 'Y Feipen Fawr/ The Enormous Turnip'. We will have lots of fun with our creative activities based on this book as well as continuing with our RWI lessons in English and our units of measurement work in our maths lessons. Keep safe and well! smiley

 

Y Feipen Enfawr

Llyfr y Feipen Enfawr

Still image for this video
Dewch i ddarllen y llyfr. Gallwch ddarllen a gwrando! Come and read and listen to the story !

Ms Phillips/ Mr Lewis/ Miss Harley

Lluniau Dosbarth

Top