Menu
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 3 Pen y Llan– Mrs Evans a Miss Parry a Phont Rhun- Miss Mai. Mae'r gwyliau haf wedi dod i ben ac yr ydym yn edrych ymlaen at yr Hydref ac i ymgartrefu yn ein dosbarth newydd! Mae'r tymor am fod yn un prysur felly rydyn ni’n gobeithio eich bod yn barod am hwyl a sialensau newydd a chyffrous.

Ein thema dysgu y tymor yma yw 'Amser maith yn ol...'. Rydyn ni yn mynd i wrando ar llais y dysgwyr er mwyn sicrhau ei’n bod yn dysgu y pethau mae’r plant â ddiddordeb ynddi.

 

 

 

Welcome to Year 3’s classroom, Pen y Llan – Mrs Evans and Miss Parry and Pont Rhun- Miss Mai.  The summer holidays have come to an end and we are looking forward to the Autumn and to settle into our new class and routine. It will be a very busy term therefore I hope you are ready for some fun and exciting challenges.

Our theme this term is 'Amser maith yn ol...A long time ago'. We will be listening to pupil voice in order to ensure we learn about the things that the students in our classes have an interest in.

Gwaith Cartref Gwych! Hanner Tymor 2!

Gwaith Cartref Gwych! Hanner Tymor 1

Penwythnos 999 ym Mae Caerdydd - 999 Weekend in Cardiff Bay

Penwythnos 999 ym Mae Caerdydd - 999 Weekend in Cardiff Bay 1

Ein thema-999 / Our theme-999

Top