Menu
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i ddosbarth Mr Rainsbury - dosbarth Pont Rhun a Mr Lewis - Pen y Llan.

Mae gennym flwyddyn llawn hwyl o’n blaenau yn cychwyn gyda’r thema ‘Hoffwn fod yn ……!’

Mae'r plant yn mynd i dderbyn ystod o brofiadau dysgu cyffrous a ddilys pob tymor a fydd yn eu hysbrydoli i fod y fersiynau gorau ohonyn nhw eu hunain.

Mae Mr Rainsbury a Mr Lewis yn gyffrous iawn i ddatblygu meddyliau craf blwyddyn 3 trwy gydol y flwyddyn academaidd hon!

 

 

 

Welcome to Mr Rainsbury’s class – Pont Rhun and Mr Lewis’ class - Pen y Llan

We have a fun packed year ahead kicking off with the theme ‘I would like to be……!’

The children are going to experience a range of exciting and authentic learning experiences every term which will inspire them to be the very best versions of themselves.

Both Mr Rainsbury and Mr Lewis are tremendously excited to develop the inquisitive minds of year 3 for the entirety of this academic year!

 

 

Ein wythnos prysur/ Our busy week

 

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau 

Dydd Gwener

Mr Rainsbury

Ymarfer Corff/PE

 

 

 

Newid llyfrau darllen / Reading books

Mr Lewis

 

Ymarfer Corff/PE

 

 

Newid llyfrau darllen / Reading books 

 

 

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, treinyrs.

 

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.

 

Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

 

 

Lluniau Dosbarth

Dosbarth Pont Rhun - Mr Rainsbury
Top