Menu
Home Page

Blwyddyn 3

 Croeso i Flwyddyn Tri! 

 

Croeso nol i'r dosbarth ar ol y cyfnod clo! Mae pethau yn dechrau dod nol i normal er bod llawer o bethau yn parhau i fod ychydig yn wahanol yn yr ysgol! Un peth sy'n sicr yw y byddwn yn cael llawer o hwyl a sbri yn y dosbarth gyda ein thema dysgu newydd 'Y Carped Hud'. I ble awn tybed yn gyntaf? Yn gyntaf,  rydym yn mynd i gyfandir  Affrica yn ein stori 'Y LLew tu mewn' ac fe fyddwn yn dysgu am anifeiliad y Savanna. Wedyn fe fyddwn yn dysgu stori newydd 'Y Carped Hud' ac yn ymweld a Fforest law yr Amason. Mae llawer o anifeiliaid prydferth ac anhygoel yn yr Amason! Mae gennym siop llogi capedi hud yn ein cornel chwarae rol yn y dosbarth ac fe fyddwn yn cael llawer o hwyl wrth greu ein carpedi ein hun. Fe fyddwn hefyd yn treulio mwy o amser tu allan wrth i'r dywydd gwella gan edrych ymlaen at yr haf! Felly, does dim amser i oedi - un, dau, tri, bant a ni ar ein carped hud!   smiley

 

Welcome back to the Classroom! We are slowly getting back to normal even though certain things are still slightly different in school at the moment. But one thing is for sure and that is we will have lots of fun this half term as we move into a new learning theme - 'The Magic Carpet'. Where will we go first I wonder? Well first of all we will be travelling to the Continent of Affrica in our story 'The lion inside' and we will learn about certain animals of the Savanna. Then, we will travel to the Amazon Rainforest as we learn our story 'The Magic Carpet'. The Amazon Rainforest is full of wonderful and amazing animals and creatures! 

We have a 'Magic carpet hire shop' in our role play corner and we will also spend lots of time outside as the weather is getting nicer. Therefore, there is no time to lose, away we go on our Magic Carpet! 

Y Llew tu mewn

Stori Y Carped Hud

Ms Phillips/ Mr Lewis/ Miss O'Sullivan

Lluniau Dosbarth

Gwaith Cartref 26.4.21/ Homework 26.4.21

Top