Menu
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3!

Dau ddosbarth gyda 53 o blant sydd gyda ni eleni gyda Miss O'Sullivan yn dysgu dosbarth Pont Rhun a Mrs Wallis Evans a Mrs Jones yn rhannu dosbarth Groes Fach.  Mae Miss James hefyd yn ein helpu ym Mlwyddyn 3. laugh 

Ein thema dysgu y tymor yma yw 'Dwi'n Gymro, Dwi'n Gymraes' a rydym am gael llawer iawn o hwyl yn dysgu am ddiwylliant a hanes ein gwlad arbennig ni. Fe fyddwn yn mwynhau darllen llyfr 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru' yn ogystal a stori 'Deffro'r Ddraig'. 

Mae llawer o hwyl o'n blaenau ni y tymor yma! Ydy chi'n barod? 

 

Welcome to Year 3!

This year we have two classes with a total of 53 children.  Miss O'Sullivan teaching in Pont Rhun and Mrs Wallis Evans and Mrs Jones sharing Groes Fach.  Miss James is also helping in Year 3 this year. laugh

Our learning theme this term is 'I'm Welsh' where we will be learning all about our fantastic Country and our wonderful culture. We will enjoy our class book - 'Barti and Bel roaming Wales' along with the story 'Wake the Dragon'. 

There is lots of fun to be had - are you ready?

Dwi'n Gymro Dwi'n Gymraes

Ymarfer Corff

Physical Education

 Gofynnwn yn garedig i'ch plant gwisgo'u dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnod penodedig. Mae'r gwisg ymarfer corff yn cynnwys: crys t gwyn neu crys polo yr ysgol, siorts/legins/trowsus du a siwmper/cardiagn yr ysgol.

We kindly ask that you send your child to school in their P.E. kit on the day outlined above. The P.E. kit consists of: a white t-shirt or school polo shirt, black shorts/leggings/joggers and a school jumper/cardigan.

 

 

Mrs Wallis Evans

Mrs Jones

Miss O'Sullivan
Dydd Mercher / WednesdayDydd Llun / Monday
Dydd Iau / ThursdayDydd Mercher / Wednesday

 

Top